ΧΕ-1911 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1530/2022 – ΑΔΑ: 61ΞΡ46907Θ-ΤΔΖ

Θέμα: ΧΕ-1911 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1530/2022
Ημερομηνία: 09/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 11:19:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΞΡ46907Θ-ΤΔΖ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου