Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3285/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 613Χ46907Θ-ΚΟ0

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3285/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 10/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/11/2022 10:38:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 613Χ46907Θ-ΚΟ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου