Την αναγκη μετακίνησης του υπαλληλου Κοντογιάννη Ιωάννη κλάδου ΔΕ Διοικητικού Γραμματέων από το ΓΝ Χαλκίδας στο Κρατικό Μονοπώλειο στην Αθήνα με επιστροφή στις 24-11-2022 – ΑΔΑ: 60ΔΞ46907Θ-ΖΨ6

Θέμα: Την αναγκη μετακίνησης του υπαλληλου Κοντογιάννη Ιωάννη κλάδου ΔΕ Διοικητικού Γραμματέων από το ΓΝ Χαλκίδας στο Κρατικό Μονοπώλειο στην Αθήνα με επιστροφή στις 24-11-2022
Ημερομηνία: 25/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/11/2022 10:38:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΔΞ46907Θ-ΖΨ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου