ΧΕ-1822 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4812/2021 Αρθ.14 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 17/15-07-2021 ΘΕΗΔ2 , CLAW BACK A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 (125.98) – ΑΔΑ: ΡΞ3Σ46907Θ-331

Θέμα: ΧΕ-1822 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4812/2021 Αρθ.14 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 17/15-07-2021 ΘΕΗΔ2 , CLAW BACK A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 (125.98)
Ημερομηνία: 25/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/11/2022 18:28:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΞ3Σ46907Θ-331
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου