ΠΑΓΙΔΕΣ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ – ΑΔΑ: ΡΡΗΚ46907Θ-60Κ

Θέμα: ΠΑΓΙΔΕΣ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ
Ημερομηνία: 25/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/10/2022 14:48:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΡΗΚ46907Θ-60Κ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου