ΧΕ-1809 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 151/2022 & 1539/2022 – ΑΔΑ: ΡΛΛ346907Θ-ΥΤΡ

Θέμα: ΧΕ-1809 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 151/2022 & 1539/2022
Ημερομηνία: 24/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2022 15:19:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΛΛ346907Θ-ΥΤΡ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου