Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 21755/25-10-2022 εντολής ημερήσιας μετακίνησης του Σαμαρτζη Νικολαου , κλάδου ΔΕ Τεχνικου , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Καρυστο με επιστροφή στις 24-10-2022 – ΑΔΑ: ΡΛΕ246907Θ-ΕΞΓ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 21755/25-10-2022 εντολής ημερήσιας μετακίνησης του Σαμαρτζη Νικολαου ,
κλάδου ΔΕ Τεχνικου , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Καρυστο με επιστροφή στις 24-10-2022
Ημερομηνία: 25/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/10/2022 14:59:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΛΕ246907Θ-ΕΞΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου