ΧΕ-1803 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΕ ΣΤΟ 1156/2022 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/01/2023 – ΑΔΑ: Ρ9ΝΡ46907Θ-ΟΑ6

Θέμα: ΧΕ-1803 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΕ ΣΤΟ 1156/2022 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/01/2023
Ημερομηνία: 19/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2022 15:18:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ9ΝΡ46907Θ-ΟΑ6
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου