ΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΞΙ ΠΛΕΚΤΟ, ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ – ΑΔΑ: Ρ6ΝΘ46907Θ-ΒΟΗ

Θέμα: ΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΞΙ ΠΛΕΚΤΟ, ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ
Ημερομηνία: 25/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/10/2022 14:41:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ6ΝΘ46907Θ-ΒΟΗ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου