Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1647/2022 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΥΜ046907Θ-Ο27

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1647/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 13/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2022 11:21:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΜ046907Θ-Ο27
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου