Την ανάγκη αποζημίωσης ημερησίων μετακινήσεων της υπαλλήλου Κουτρή Ελένης κλάδου ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας, από το Γ.Ν. Χαλκίδας για τους μήνες 3ο,5ο,7ο,8ο,9ο,10ο – ΑΔΑ: ΨΞΞ646907Θ-Δ0Υ

Θέμα: Την ανάγκη αποζημίωσης ημερησίων μετακινήσεων της υπαλλήλου Κουτρή Ελένης κλάδου ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας, από το Γ.Ν. Χαλκίδας για τους μήνες 3ο,5ο,7ο,8ο,9ο,10ο
Ημερομηνία: 14/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/10/2022 09:07:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΞ646907Θ-Δ0Υ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου