Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2175/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΞΟΘ46907Θ-ΟΚΧ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2175/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 25/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/10/2022 10:29:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΟΘ46907Θ-ΟΚΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου