ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (ΑΡ ΠΡΩΤ 19386/23-09-2022) – ΑΔΑ: ΨΞΝΘ46907Θ-ΠΔΤ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (ΑΡ ΠΡΩΤ 19386/23-09-2022)
Ημερομηνία: 05/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/10/2022 14:07:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΝΘ46907Θ-ΠΔΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου