Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερήσιων μετακινήσεων του Ρόγκα Νικολάου , ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου , από το Γ.Ν. Χαλκίδας στην Αθήνα για τους μήνες 6ο, 8ο, 9ο έτους 2022 – ΑΔΑ: ΨΒΓ146907Θ-ΗΗ2

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερήσιων μετακινήσεων του Ρόγκα Νικολάου ,
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου , από το Γ.Ν. Χαλκίδας στην Αθήνα για τους μήνες 6ο, 8ο, 9ο έτους 2022
Ημερομηνία: 06/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 11:07:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΓ146907Θ-ΗΗ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου