ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ PIGTAIL – ΑΔΑ: ΨΤΝ546907Θ-0ΨΖ

Θέμα: ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ PIGTAIL
Ημερομηνία: 11/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/10/2022 14:25:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΝ546907Θ-0ΨΖ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου