ΧΕ-1804 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΝΕΟ ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/01/2023 – ΑΔΑ: ΨΤΛ146907Θ-ΩΧΛ

Θέμα: ΧΕ-1804 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΝΕΟ ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/01/2023
Ημερομηνία: 19/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2022 15:11:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΛ146907Θ-ΩΧΛ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου