Π23Θ42-2022 – ΑΔΑ: ΨΘΝΛ46907Θ-ΚΕ6

Θέμα: Π23Θ42-2022
Ημερομηνία: 26/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/10/2022 12:56:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΝΛ46907Θ-ΚΕ6
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου