Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1323/2022 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΤ9Θ46907Θ-Ψ75

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1323/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 10/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/10/2022 13:54:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤ9Θ46907Θ-Ψ75
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου