ΧΕ-1774 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1148/2021 – ΑΔΑ: ΨΡΟ246907Θ-ΘΛ8

Θέμα: ΧΕ-1774 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1148/2021
Ημερομηνία: 11/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/12/2022 09:23:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΟ246907Θ-ΘΛ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου