Την ανάγκη αποζημίωσης ημερησίων μετακινήσεων της υπαλλήλου Ελευθερίου Ελευθερίας κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, από το Γ. Ν. Χαλκίδας για τους μήνες 2ο,3ο,5ο,7ο,8ο,9ο,10ο – ΑΔΑ: ΨΡ6Μ46907Θ-806

Θέμα: Την ανάγκη αποζημίωσης ημερησίων μετακινήσεων της υπαλλήλου Ελευθερίου Ελευθερίας κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, από το Γ. Ν. Χαλκίδας για τους μήνες 2ο,3ο,5ο,7ο,8ο,9ο,10ο
Ημερομηνία: 14/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/10/2022 08:50:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡ6Μ46907Θ-806
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου