Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1801/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΠΥΥ46907Θ-ΔΑΠ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1801/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 19/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/10/2022 14:09:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΥΥ46907Θ-ΔΑΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου