Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την αμοιβή και προμήθεια στην Τράπεζα EUROBANK AE – ΑΔΑ: ΨΠΞ646907Θ-ΚΡΦ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την αμοιβή και προμήθεια στην Τράπεζα EUROBANK AE
Ημερομηνία: 03/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/10/2022 09:04:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΞ646907Θ-ΚΡΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου