Π22Θ21-2022 – ΑΔΑ: ΨΨΠΟ46907Θ-ΠΨΨ

Θέμα: Π22Θ21-2022
Ημερομηνία: 03/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/10/2022 12:15:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΠΟ46907Θ-ΠΨΨ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου