ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ – ΑΣΗΜΑΚΟΥ – ΑΔΑ: ΨΠ9Σ46907Θ-3ΙΦ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ – ΑΣΗΜΑΚΟΥ
Ημερομηνία: 06/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 09:15:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ9Σ46907Θ-3ΙΦ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου