ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ ΦΥΛΑΞΗ – ΖΑΧΑΡΙΑΚΗΣ – ΑΔΑ: ΨΩΔΤ46907Θ-ΠΟ6

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ ΦΥΛΑΞΗ – ΖΑΧΑΡΙΑΚΗΣ
Ημερομηνία: 04/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2022 13:05:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΔΤ46907Θ-ΠΟ6
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου