ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΦΙΑΠ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ – ΑΔΑ: ΨΩ0Χ46907Θ-8ΥΦ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΦΙΑΠ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ
Ημερομηνία: 21/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/10/2022 09:14:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ0Χ46907Θ-8ΥΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου