ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ 35 ΑΓΚΤΗΡΕΣ – ΑΔΑ: ΨΝΒΜ46907Θ-ΣΝΥ

Θέμα: ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ 35 ΑΓΚΤΗΡΕΣ
Ημερομηνία: 25/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/10/2022 14:56:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΒΜ46907Θ-ΣΝΥ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου