Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.409 /2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΝΦΑ46907Θ-ΑΧΠ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.409 /2022 πράξη.
Ημερομηνία: 27/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/10/2022 09:54:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΦΑ46907Θ-ΑΧΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου