ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ – ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ – ΑΔΑ: ΨΝΧ446907Θ-Ε27

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ – ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ
Ημερομηνία: 06/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 09:14:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΧ446907Θ-Ε27
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου