Π23Θ40-2022 – ΑΔΑ: ΨΜΡ246907Θ-ΖΩΕ

Θέμα: Π23Θ40-2022
Ημερομηνία: 26/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/10/2022 12:55:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΡ246907Θ-ΖΩΕ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου