ΧΕ-1814 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 320/2022 – ΑΔΑ: ΨΜΟ746907Θ-4ΔΛ

Θέμα: ΧΕ-1814 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 320/2022
Ημερομηνία: 24/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2022 15:06:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΟ746907Θ-4ΔΛ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου