Την ανάγκη αποζημίωσης ημερησίων μετακινήσεων της υπαλλήλου Κρανιά Μαρίας κλάδου ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας, από το Γ.Ν. Χαλκίδας για τους μήνες 8ο, 10ο – ΑΔΑ: ΨΜΦΒ46907Θ-Α5Ρ

Θέμα: Την ανάγκη αποζημίωσης ημερησίων μετακινήσεων της υπαλλήλου Κρανιά Μαρίας κλάδου ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας, από το Γ.Ν. Χαλκίδας για τους μήνες 8ο, 10ο
Ημερομηνία: 14/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/10/2022 09:11:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΦΒ46907Θ-Α5Ρ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου