ΧΕ-1836 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 & Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , CLAW BACK A 2021 (1704.96), REBATE A 2021 (13.8), REBATE B 2021 (16.83), CLAW BACK Β 2020 (ΥΠΟΛΟΙΠΟ 804.18) – ΑΔΑ: ΨΜ4946907Θ-Ψ70

Θέμα: ΧΕ-1836 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 & Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , CLAW BACK A 2021 (1704.96), REBATE A 2021 (13.8), REBATE B 2021 (16.83), CLAW BACK Β 2020 (ΥΠΟΛΟΙΠΟ 804.18)
Ημερομηνία: 26/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 11:22:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ4946907Θ-Ψ70
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου