ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ – ΖΕΡΒΑ – ΑΔΑ: ΨΛΥ446907Θ-6ΩΒ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ – ΖΕΡΒΑ
Ημερομηνία: 06/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 09:09:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΥ446907Θ-6ΩΒ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου