Την ανάγκη αποζημίωσης ημερησίων μετακινήσεων της Τσιμιλιώτη Φωτεινής επικουρικής ιατρού Επιμελήτριας Β΄ Ιατρικής Βιοπαθολογίας, από το Γ.Ν. Χαλκίδας για τους μήνες 3ο, 8ο – ΑΔΑ: ΨΚΚΤ46907Θ-Φ07

Θέμα: Την ανάγκη αποζημίωσης ημερησίων μετακινήσεων της Τσιμιλιώτη Φωτεινής επικουρικής ιατρού Επιμελήτριας Β΄ Ιατρικής Βιοπαθολογίας, από το Γ.Ν. Χαλκίδας για τους μήνες 3ο, 8ο
Ημερομηνία: 14/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/10/2022 09:41:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΚΤ46907Θ-Φ07
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου