Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 303/2022 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΗΤ546907Θ-Χ0Δ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 303/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 21/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/10/2022 09:41:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΤ546907Θ-Χ0Δ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου