Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3104/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΗΔ946907Θ-ΡΑΑ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3104/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 18/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/10/2022 09:50:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΔ946907Θ-ΡΑΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου