ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ – ΡΕΒΥΘΗ – ΑΔΑ: ΨΙΧ746907Θ-9ΛΟ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ – ΡΕΒΥΘΗ
Ημερομηνία: 06/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 08:52:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΧ746907Θ-9ΛΟ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου