ΧΕ-1830 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 & Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , CLAW BACK A 2021 (441.24), REBATE A 2021 (3.33), REBATE B 2021 (6.13) – ΑΔΑ: ΨΗ7Ρ46907Θ-ΒΙΛ

Θέμα: ΧΕ-1830 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 & Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , CLAW BACK A 2021 (441.24), REBATE A 2021 (3.33), REBATE B 2021 (6.13)
Ημερομηνία: 25/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/11/2022 08:03:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗ7Ρ46907Θ-ΒΙΛ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου