ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – ΑΔΑ: ΨΔΜΛ46907Θ-ΛΒΓ

Θέμα: ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
Ημερομηνία: 25/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/10/2022 14:54:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΜΛ46907Θ-ΛΒΓ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου