ΧΕ-1677 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ Α’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2022 – ΑΔΑ: ΨΧΓΑ46907Θ-ΝΥΞ

Θέμα: ΧΕ-1677 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ Α’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2022
Ημερομηνία: 03/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/10/2022 14:27:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΓΑ46907Θ-ΝΥΞ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου