παράταση σύμβασης ειδικευόμενου ιατρού – ΑΔΑ: ΨΧΔ046907Θ-ΙΝ3

Θέμα: παράταση σύμβασης ειδικευόμενου ιατρού
Ημερομηνία: 21/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/10/2022 14:50:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΔ046907Θ-ΙΝ3
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου