Την ανάγκη αποζημίωσης ημερησίων μετακινήσεων της υπαλλήλου Πεππε Δέσποινας κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, από το Γ.Ν. Χαλκίδας για τους μήνες 3ο, 7ο,9ο – ΑΔΑ: ΨΧ8Τ46907Θ-9ΦΓ

Θέμα: Την ανάγκη αποζημίωσης ημερησίων μετακινήσεων της υπαλλήλου Πεππε Δέσποινας κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, από το Γ.Ν. Χαλκίδας για τους μήνες 3ο, 7ο,9ο
Ημερομηνία: 14/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/10/2022 09:45:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ8Τ46907Θ-9ΦΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου