ΧΕ-1761 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " STANDARD Q COVID -19 AG TEST" , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΑΓ146907Θ-ΞΡΓ

Θέμα: ΧΕ-1761 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " STANDARD Q COVID -19 AG TEST" , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 11/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/11/2022 14:17:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΓ146907Θ-ΞΡΓ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου