ΚΡΥΟΦΙΑΛΙΔΙΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΤΩΝ 2ML & 5ml – ΑΔΑ: Ψ93Β46907Θ-2ΙΥ

Θέμα: ΚΡΥΟΦΙΑΛΙΔΙΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΤΩΝ 2ML & 5ml
Ημερομηνία: 07/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/10/2022 12:36:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ93Β46907Θ-2ΙΥ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου