Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1617/2022 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ7ΤΛ46907Θ-ΒΧΟ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1617/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 18/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/10/2022 13:12:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΤΛ46907Θ-ΒΧΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου