πρόσληψη ειδικευόμενης ιατρού – ΑΔΑ: Ψ79Α46907Θ-Ρ3Η

Θέμα: πρόσληψη ειδικευόμενης ιατρού
Ημερομηνία: 06/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 10:01:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ79Α46907Θ-Ρ3Η
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου