ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 1 ΘΕΣΗΣ ΝΕΛ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: Ψ6ΖΓ46907Θ-9ΦΦ

Θέμα: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 1 ΘΕΣΗΣ ΝΕΛ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 20/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/10/2022 11:52:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΖΓ46907Θ-9ΦΦ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου