Π22Θ11-2022 – ΑΔΑ: Ψ6ΒΣ46907Θ-Ρ9Σ

Θέμα: Π22Θ11-2022
Ημερομηνία: 03/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/10/2022 08:26:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΒΣ46907Θ-Ρ9Σ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου