Την ανάγκη αποζημίωσης ημερησίων μετακινήσεων του υπαλλήλου Σταύρου Παναγιώτη κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, από το Γ.Ν. Χαλκίδας για το μήνα 2ο – ΑΔΑ: Ψ6ΡΦ46907Θ-ΚΥΕ

Θέμα: Την ανάγκη αποζημίωσης ημερησίων μετακινήσεων του υπαλλήλου Σταύρου Παναγιώτη κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, από το Γ.Ν. Χαλκίδας για το μήνα 2ο
Ημερομηνία: 14/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/10/2022 09:35:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΡΦ46907Θ-ΚΥΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου